מפרץ חיפה

חדש

תכנית אסטרטגית לביצוע

כדור הארץ

דוח שנתי לציבור

ביצוע 2023 ותכנון 2024

החלטת הממשלה 1231 אושרה בממשלה בתאריך 6.3.22, במטרה להתוות וליישם אסטרטגיה לפינוי מפרץ חיפה ופיתוחו. בהתאם לתוכנית העבודה, שנבנתה, פינוי המפרץ מתעשייה פטרוכימית וסגירת בז"ן מתוכנן להסתיים בשנת 2029 תוך שמירה על רציפות תפקוד משק האנרגיה.
הפינוי יאפשר את פיתוח המפרץ, כולל אזורי מגורים, תעסוקה, תעשייה נקיה ושטחים ירוקים נרחבים.

המנהלת לפיתוח מפרץ חיפה הוקמה במשרד ראש הממשלה בקיץ 2022, בהמשך לדוח ועדת המנכ"לים בראשות פרופ' אבי שמחון. המנהלת היא גוף  האינטגרציה המרכזי לתכנון ויישום ההחלטה על כל תכולותיה ואל מול כל הגופים הממשלתיים, הרשויות המקומיות ושותפים נוספים. מתוך אמונה בשקיפות ובדיווחיות לציבור, אנו מפרסמים את דוח הפעילות לשנת 2023, לצד תכנית העבודה לשנת 2024 לעיון הציבור.

פינוי מפרץ חיפה מתעשיה פטרוכימית
ופיתוח מטרופולין

לדוח המלא באתר המנהלת

רוצים להישאר מעודכנים?

לוגו אינרייז